رسیدگی به ۵۷ پرونده قضایی مددجویان زندان بجنورد توسط مقامات قضایی

حاتمی رئیس زندان بجنورد از حضور معاون دادستان ، قاضی ناظر زندان و تعداددیگری از قضات دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد در این زندان خبر داد .

حاتمی هدف از این حضور و بازدید را رسیدگی به درخواست قضایی مددجویان برشمرد و خاطر نشان ساخت : در این بازدید بیش از ۵۷ مورد از پرونده زندانیان مورد بررسی قرار گرفت . شایان ذکر است مقامات قضایی ضمن بازدید از بند نسوان ، سلامت ۲ و مشاوره با مددجویان به صورت چهره به چهره دیدار نمودند . پایان خبر