دیدارمدیر کل زندانهای خراسان شمالی با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در راستای برنامه های اشتغال زندانیان

محمدی مدیر کل زندانهای خراسان شمالی در راستای بهره بردن از ظرفیت های دیگر دستگاههای اجرایی در کمک به جامعه پذیرنمودن مددجویان،با دکتریوسفی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی دیدار وگفتگو نمود.

مدیرکل زندان های خراسان شمالی دراین دیدار با تشریح اقدامات اصلاحی وتربیتی در زندانها به اهداف کلان سازمان زندانها در راستای فراهم نمودن زمینه بازگشت سعادتمندانه مددجویان به جامعه و با اشاره به اینکه اشتغال مهمترین برنامه اصلاحی و تربیتی در زندانهای استان است افزود: در حال حاضر با همکاری فنی و حرفه ای استان ، جهاد کشاورزی ،صنایع دستی و گردشگری دوره های آموزشی متناسب با نیاز جامعه در مراکز فنی و حرفه ای زندانها فعال است و زندانیان پس از آموزش در این دوره ها با دریافت گواهینامه و آزادی از زندان به بانک های عامل جهت دریافت وام خود اشتغال از طریق مرکز خدمات اجتماعی ومراقبت پس از خروج معرفی می شوند.

مدیر کل زندانهای خراسان شمالی از حرفه آموزی به عنوان یکی از اقدامات ارزشی در راستای توانمند سازی زندانیان نام برد واعلام داشت: در سال ۹۷ حدود ۱۱۰۰نفر از مددجویان در دوره های آموزشی شرکت نموده و موفق به دریافت گواهینامه در رشته های مختلف شدند .

محمدی در خاتمه سخنان خود در این دیدار کسب مهارت و پرنمودن اوقات فراغت مددجویان با برگزاری کارگاههای آموزشی را از دیگر اهداف زندانهای استان در راستای برنامه های کاهش آسیب بر شمرد .

یوسفی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی نیز در این درنشست با ابراز خرسندی از دیدگاه مسؤلین زندانها نسبت به مددجویان، به نقش مؤثر صنعت کشاورزی ودامپروری در اقتصاد ومعیشت جامعه اشاره نمود و اظهار داشت : حمایت از نهادهای اجتماعی و آموزشی و پشتیبانی آنان از سیاستها و برنامه های جهاد کشاورزی است و زندانها نیز از جمله اولویتهای کار گروه حمایتی می باشند .

مدیرسازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ضمن اعلام آمادگی جهت آموزش به زندانیان در حوزه های مختلف از تعامل بیشتر این سازمان بامجموعه زندانهادر راستای کمک به بازتوانی مددجویان وخانواده های آنان خبر داد.

تعامل بیشتر بنیاد تعاون زندانیان با سازمان جهاد کشاورزی استان، انعقاد تفاهم نامه ، برگزاری دوره های آموزشی برای زندانیان و همچنین شرکت در نمایشگاههای تخصصی کشاورزی و استفاده از ظرفیتهای مهارت آموزی  ازجمله مواردی بود که در این دیدار مصوب ومورد تأکید مدیران کل زندانها وجهاد کشاورزی خراسان شمالی قرار گرفت.