دکتر شجاعی استاندار خراسان شمالی در دیدار با رئیس سازمان زندانهای کشور: آمادگی زندانهای استان به عنوان استان پایلوت در اجرای صددرصدی فعالیت های اصلاحی و تربیتی

به منظور رصد فعالیت های اجرایی در زندانهای خراسان شمالی و ارتقاء فعالیت های اصلاحی و تربیتی دکتر شجاعی استاندار خراسان شمالی به همراه مجتبی محمدی مدیرکل زندانهای استان با حضور در سازمان زندانها با حاج محمدی رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور دیدار نمودند.

در جریان این دیدار ضمن ارائه گزارشی از وضعیت موجود در زندانهای استان و بیان کاستی های موجود توسط مدیر کل زندانها ، هدف گذاری اشتغال صد درصدی زندانیان و گسترش فعالیت های اشتغال خانواده زندانیان به عنوان یک برنامه و هدف اساسی در زمینه اصلاح و تربیت و توانمندسازی و بازسازی اجتماعی  مطرح گردید .

دکتر شجاعی استاندار خراسان شمالی نیز ضمن تشکر از پویایی موجود در زندانهای استان به ویژه در حوزه های اشتغال و حرفه آموزی،پیگیری مجدانه ومطالبه گری مدیر کل ومسؤلین زندانها را عامل این پویایی دانست و از تعامل مناسب استانداری با مجموعه قضایی استان به ویژه اداره کل زندانها خبر داد.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به وجود زیر ساخت های مطلوب در زندان های استان در حوزه های مختلف به ویژه در زمینه اجرای برنامه های فرهنگی،حمایتی و اشتغال و حرفه آموزی و وجود هم افزایی مناسب بین مجموعه اجرایی و قضایی استان از اعلام آمادگی زندان های خراسان شمالی به عنوان استان پایلوت در اجرای صد درصدی برنامه های توانمندسازی زندانیان و خانواده های آنان خبر داد و ماحصل این اقدامات را کمک به کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه دانست.

حاج محمدی رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در این دیدار اظهار داشت: بسیاری از زندانیان افرادی هستند که گرفتارمشکلات شده اند و زندان فرصتی است برای آن ها تا با تأمل درگذشته و جبران خطاها راه صحیح زندگی را بیابند.

وی با بیان اینکه در نظام اسلامی، زندان ها مرکز فرهنگی و تربیتی هستند گفت: در زندان های کشورتلاش
می کنیم تا با برنامه ریزی و ایجاد زمینه های لازم برای اصلاح و تربیت زندانیانی که درمدت حضوردرزندان متنبه شده اند، راه بازگشت آنان به زندگی شرافتمندانه را آماده سازیم.

حاج محمدی درپایان با اشاره به وضعیت مطلوب زندان های استان خراسان شمالی گفت : زندان های این استان ظرفیت آن را دارند که به عنوان الگوی مناسب زندانبانی درکشور مطرح شوند. پایان خبر / م