دومین بازدید استاندار خراسان شمالی از زندان مرکزی استان در کمتر از ۴۵ روز

شجاعی استاندار خراسان شمالی به اتفاق هیئت همراه برای دومین بار در کمتر از چهل وپنج روز از زندان بجنورد بازدید کرد .

مدیر کل زندانهای استان که در این بازدید شجاعی و سایر مسئولین را همراهی می نمود در سخنانی مبنای تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی سازمان زندانهای کشور را توسعه آموزش و توجه هر چه بیشتر به بخشهای زود بازده و اشتغال محور با رویکرد تأمین سلامت اجتماعی و کمک به امینت جامعه عنوان نمودو از حمایتهای استانداری در حوزه اشتغال زندانهای استان تقدیر کرد .

محمدی در گزارشی از ایجاد اشتغال صد درصدی در بند نسوان خبر داد و تصریح کرد : با حمایتهای مجموعه استانداری در نظر است تابستر لازم جهت اشتغال  100 درصد تمامی مددجویان زندانهای استان فراهم گردد .

مدیر کل زندانهای خراسان شمالی که  استاندار و هیات همراه را در بازدید از کارگاههای سفالگری ، چرم دوزی ، پرورش گیاه داروئی آلوئه ورا و قارچ گانودرما همراهی می نمود به ظرفیت انسانی برای ایجاد اشتغال بیشتر خصوصاً در حوزه قالی بافی در زندانها اشاره نمود و اظهار داشت : زندانهای استان آمادگی دارند تا در صورتی که دولت یا بخش خصوصی زمینه را فراهم کند میزان اشتغال زندانیان را در سالجاری افزایش دهند.

شایان ذکر است دکتر شجاعی استاندار خراسان شمالی ضمن بازدید  مجتمع اشتغال و حرفه آموزی زندان بجنورد از اقدامات صورت گرفته زندانهای استان در حوزه های اشتغال و فرهنگی و تربیتی تقدیر نمود و اظهار داشت: مصداق کار جهادی در زندانهای خراسان شمالی عملیاتی شده است .