در راستای برنامه های حبس زدایی و اجرای«دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» صورت گرفت :بازدید رئیس دادگستری و دادستان شهرستان مانه و سملقان از زندان مرکزی خراسان شمالی

در راستای ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان و بررسی پرونده قضایی زندانیان شفیعی رئیس دادگستری ، دادستان و جمعی از قضات حوزه قضایی شهرستان مانه و سملقان از زندان بجنورد بازدید نمودند.

حاتمی رئیس زندان بجنورد با اعلام این خبر اظهار داشت: تعامل با مراجع قضایی به عنوان اولویت کاری در جهت انعکاس و رفع مشکلات قضایی مددجویان که نتیجه آن کاهش جمعیت کیفری می باشد را در دستور کار قرارداده ایم و موفقیت مجموعه همکاران زندان بجنورد در کاهش جمعیت کیفری نتیجه تعاملات خوب و اثر بخش با دستگاه قضا است وحضور مسئولین قضایی استانی وشهرستانی به طور مستمر و بازدید از این زندان آرامش خوبی بر مجموعه حاکم نموده است که جای تقدیر ویژه دارد.

رئیس زندان بجنورد در ادامه با اشاره به درخواستهای قضایی مددجویان افزود:امیدواریم بتوانیم با تعامل و همکاری مجموعه دستگاه قضایی استان گام موثری در جهت رفع مسائل و مشکلات مددجویان برداریم،تا روند رسیدگی به پرونده ها با سرعت بیشتری صورت پذیرد .

حاتمی تصریح کرد : هرچه میزان حضور قضات در زندان‌ها بیشتر و پررنگ‌تر باشد می‌تواند موجب کاهش اطاله دادرسی، کاهش آمار کیفری و تراضی خاطر مددجویان بوده و در پیشبرد و تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی تاثیرگذار خواهد بود.

شایان ذکر اسد در این بازدید رئیس دادگستری شهرستان مانه و سملقان و هیئت همراه ضمن بازدید از بند نسوان ، مشاوره و سلامت ۲ با مددجویان این بندها دیدار و به درخواسهای آنان رسیدگی نمودند.