در راستای اجرای مصوبات استاندار خراسان شمالی در بازدید از زندان صورت گرفت : اشتغال به کار ۱۰۰ درصدی مددجویان بند نسوان زندان بجنورد و اختصاص سه مکان جهت عرضه صنایع دستی مددجویان

در بازدیداخیر شجاعی استاندار خراسان شمالی از زندان بجنورد هفت مصوبه در راستای اشتغال زندانیان و خانواده های آنان رقم خورد و در این راستا با پیگیریهای بعمل آمده و برگزاری جلسات متعدد اداره کل زندانها با استانداری خراسان شمالی ، در نتیجه برای تمامی مددجویان بند نسوان زندان بجنورد اشتغال ایجاد گردید و همچنین سه مکان در شهرستانهای شیروان ، بجنورد و اسفراین جهت عرضه صنایع دستی زندانیان اختصاص داده شد .

محمدی مدیر کل زندانهای استان در حاشیه بازدید ازغرفه صنایع دستی زندانیان بجنورد که در محل پارک ملی بش‌قارداش بجنوردبرگزار شده بود با اشاره به روند حمایت از زندانیان اظهار داشت : با توجه به شرایط زندانیان و لزوم حمایت از این قشر آسیب دیده و ایجاد انگیزه برای تولید و عرضه محصولات ، با حمایت استانداری خراسان شمالی در بازارچه دائمی صنایع دستی استان محل دائمی برای عرضه محصولات صنایع دستی زندانیان برنامه ‌ریزی و اجرا شد که سود حاصل از فروش این محصولات صرف کمک به خانواده آنان می شود .

وی تصریح کرد: با هدف توسعه اشتغال و به منظور حمایت از زندانیان بند نسوان نیزبا دعوت از کار آفرینان استان و حمایت مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی  برای تمامی مددجویان بند نسوان اشتغال ایجاد گردید.  

شایان ذکر است در راستای اجرای مصوبات استاندار خراسان شمالی به دستور محمدی مدیر کل زندانهای استان کمیته ای تشکیل و مقرر شد این کمیته تمامی مصوبات را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند .