در جلسه شورای طبقه بندی زندان اسفراین آزادی آنی یک زندانی رقم خورد

به منظور کاهش آسیب رفتارهای پر خطر و کاهش جمعیت کیفری جلسه شورای طبقه بندی زندان اسفراین با حضور رئیس دادگستری ، دادستان ، رئیس زندان و دیگر اعضا برگزار شد.

در حاشیه این مراسم ، جمعی ازقضات دادگستری اسفراین و دادگاه بخش بام و صفی آباد با حضور در جمع مددجویان زندان اسفراین به درخواستهای قضایی آنان نیز رسیدگی نمودند .

در جلسه شورای طبقه بندی که به منظور رسیدگی به درخواست قضائی زندانیان برگزار شد ، اعضای شورا به ریاست بابا خانی رئیس دادگستری شهرستان تصمیم به آزادی آنی یک زندانی گرفتند و بلافاصله مددجو از زندان آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگشت .

بابا خانی رئیس دادگستری شهرستان اسفراین در این جلسه با تاکید بر سیاستهای حبس زدایی و خصوصا تاکیدات رئیس محترم قوه قضائیه در خصوص محکومین مهریه اظهار داشت : برابر سیاستهای رئیس محترم قوه قضائیه باید در روند فعلی تجدید نظر و از ورود افراد به دلیل عجز از پرداخت مهریه به زندان جلوگیری نمائیم .

شایان ذکر است سید آبادی رئیس زندان در این بازدید رئیس دادگستری و اعضای شورا را همراهی می نمود .