دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی : اداره کل زندانهای استان ازدستگاه های پيشرو در حوزه خدمات اجتماعی

محمدی مدیر کل زندانهای خراسان شمالی به همراه زیبایی رئیس حفاظت و اطلاعات زندانهای استان با ریواده دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان دیدار کرد .

در دیدار محمدی مدیر کل زندانهای استان با دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بر تعامل بین دستگاهها در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی تاکید گردید .

در این دیدار مدیر کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان در سخنانی ضمن تشریح فعالیت های انجام گرفته و در حال انجام در زندانهای خراسان شمالی به اهداف سازمانی نیز اشاره ای نمود و اعلام داشت: هدف ما اصلاح و تربیت زندانیان بازگشت سعادتمندانه مددجویان به جامعه است که برای دست یابی به این هدف نیازمند تعامل و همکاری همه دستگاههای و سازمانهای دولتی هستیم.

مدیر کل زنداهای خراسان شمالی در خاتمه این دیدار با اشاره به مبحث مهم پیشگیری ، خاطر نشان ساخت : تلاش در کاهش وقوع بزه ، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در بین خانواده زندانیان و کاهش ورودی زندانها قطعاً نیازمند آگاهی بخشی و ایجاد بسترهای مختلف فرهنگی و حمایتهای اجتماعی و اقتصادی در جامعه است.

ریواده دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان نیز در این دیداربا بیان اینکه اداره کل زندانهای استان ازدستگاه های  پيشرو در حوزه خدمات اجتماعی است خاطر نشان کرد : اداره کل زندانهای استان در حوزه مواد مخدر اقداماتی در تراز بین المللی انجام داده است .

وی سرمایه گذاری در زندانها را در ارتقاء سلامت عمومی جامعه مؤثر دانست و تصریح کرد :  از تجربیات زندانهای استان در برخی از امورات از جمله حوزه مددکاری اجتماعی و مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت پس از خروج باید بهره برداری و استفاده نمود .

ریواده طبقه بندی محکومین و راه اندازی اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی شیروان را از دیگر کارهای برجسته اداره کل زندانهای استان خراسان شمالی  برشمرد .