دادستان عمومی و انقلاب اسفراین: اشتغال هر زندانی ، دور شدن چند آسیب از خانواده

هر شغلی كه برای زندانیان ایجاد می شود ، یك آسیب از داخل زندان و چند آسیب در خارج زندان را از پیرامون زندانیان و خانواده های آنان دور می كند.

کریمی دادستان عمومی و انقلاب اسفراین با بیان این مطلب از سرپرست زندان اسفراین خواست تا اشتغال زندانیان و خانواده آنان را در اولویت برنامه های زندان قرار داده و در این حوزه از ظرفیت دیگر نهادها و دستگاههای اجرایی شهرستان نیز کمک بگیرد .

رضایی سرپرست اداره زندان اسفراین که به همراه جمعی از مسئولین زندان با کریمی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دیدار نمود ، ضمن ارائه گزارش جامع در حوزه فعالیتهای اصلاحی و تربیتی ، اشتغال و حرفه آموزی و قضایی ، اشتغال برای زندانیان را از عوامل موثر در جلوگیری از بازگشت مجدد آنها به زندان دانست و خاطر نشان ساخت : نبود اشتغال مولد و درآمد زا برای افراد و تامین نشدن زندگی از عوامل موثر برای ارتکاب جرم مجدد از سوی افراد می باشد .

رضایی سرپرست زندان اسفراین در خاتمه این دیدار از توجه ویژه دستگاه قضایی به مجموعه زندان بویژه بازدید مستمر مسئولین قضایی از زندان تقدیر نمود .