حضور مدیر کل زندانهای خراسان شمالی در بین مددجویان زندان بجنورد در روز عید سعید غدیر

در ادامه بازدیدهای دوره ای مدیرکل زندان های خراسان شمالی از زندان های استان ، محمدی  با همراهی رئیس اداره حفاظت و اطلاعات ، رئیس زندان ، رئیس مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت پس از خروج وسرپرست اداره بهداشت و درمان اداره کل زندانهای استان  از زندان بجنورد بازدید نمود .

مدیر کل زندانهای خراسان شمالی در این بازدید که حدود سه ساعت به طول انجامید با حضور درجمع مددجویان واحد سلامت ۲ بصورت چهره به چهره به استماع مشکلات زندانیان پرداخت .

مدیرکل زندان های استان طی سخنانی در جمع زندانیان نماز را مهمترین ابزار کنترل اخلاق و رفتار هر انسانی برشمرده و از مددجویان خواست  نماز و قرآن را سرلوحه کارها و زندگی خود قرار داده و از ظرفیت برنامه ها و کلاس های فرهنگی و تربیتی زندان بیشترین بهره را ببرند. 

محمدی همچنین مددجویان را به تقوا و استحکام ایمان و تقویت باروهای دینی توصیه کرد و گفت: امروزتنها عمل به فرامین الهی و آنچه که قرآن و خداوند قادر ترسیم نموده می تواند انسان را به بهترین راه زندگی هدایت کند.

مدیرکل زندانهای استان در ادامه با اشاره به برنامه های موجود در زندان گفت: تمامی برنامه های فرهنگی و اشتغال و حرفه آموزی باهدف بازگشت مددجویان به زندگی سالم و خانواده است و مددجو باید مسیر صحیح را برای خود و خانواده انتخاب کند.

در پایان این بازدید طی نشستی برای جمع بندی گزارشات ، مدیرکل زندان های استان هدف از برنامه های بازدید را نظارت بر حسن اجرای برنامه های مدون ابلاغی به زندان ، حسن اجرای دستور العمل حقوق شهروندی ، بررسی چگونگی اجرای تاکیدات ریاست سازمان و کمک به اجرایی تر شدن اولویت های سازمانی در زندان ها بیان داشت و افزود: بازدیدهای غیر مترقبه و نوبه ای عامل ثبات در امنیت ، حسن اجرای حقوق شهروندی و کاهش تنش های فکری زندانیان با رسیدگی بیشتر به مشکلات قضایی آنها می باشد.

شایان ذکر است با حضور مدیر کل زندانهای خراسان شمالی در بند سلامت ۲ زندان بجنورد بیش از ۲۰۰ نفر از زندانیان در دیداری چهره به چهره درخواستهای خود را مطرح و از سوی محمدی مدیر کل زندانهای استان دستورات و رهنمودهای لازم صادر گردید .