توزیع ۴۰۰ بسته آموزشی و حمایتی بین فرزندان زندانیان نیازمند زندانهای استان خراسان شمالی

محمدی مدیر کل زندانهای استان خراسان شمالی با اشاره به مشکلات تحصیل فرزندان زندانیان از توزیع ۴۰۰ بسته حمایتی و آموزشی به ارزش ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال  بین فرزندان زندانیان نیازمند تحت پوشش انجمن های حمایت و مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت پس از خروج زندانهای استان خبر داد .  

محمدی با اشاره به سیاستهای سازمان زندانها در حوزه حمایت از خانواده زندانیان و فرزندان بازمانده از تحصیل آنان اظهار داشت : حمایت از فرزندان زندانیان و کمک به رفع مشکلات آنها در مسیر ادامه تحصیل و همچنین فرزندان بازمانده از تحصیل آنان از اولویتهای اداره کل زندانها و انجمن های حمایت از خانواده زندانیان می باشد .

مدیر کل زندانهای استان همچنین پیشگیری از ترک تحصیل و یا افت تحصیل در میان فرزندان خانواده‌های زندانیان را یکی از راهکارهای اساسی در راستای کاهش آسیب در جامعه دانست و در این خصوص افزود: خوشبختانه انجمن‌های حمایت زندانیان در استان شرایط مساعد برای ادامه تحصیل فرزندان زندانیان نیازمند از جمله تهیه لباس، کیف، کفش، بسته‌های لوازم التحریر و غیره را فراهم کرده‌‌اند اما بهبود کمی و کیفی این گونه خدمات به این قشر آسیب پذیر جامعه در گرو حمایت سایر دستگاه‌های ذیربط از جمله آموزش و پرورش می باشد .

محمدی در خاتمه این نشست از توسعه برنامه های آموزشی و حمایتی خانواده زندانیان خبر داد و ابراز امیدواری کرد مجموعه این اقدامات در کاهش آسیبهای اجتماعی اثرگذار باشد.