تاکید رئیس زندان و مدیر عامل انجمن حمایت زندان شیروان بر تلاش مضاعف در جهت حل مشکلات خانواده نیازمند مددجویان

در دیدار صفایی مدیر عامل انجمن حمایت زندانیان شیروان با سید آبادی رئیس زندان بر تلاش مضاعف در جهت حل مشکلات خانواده نیازمند مددجویان و توانمند سازی آنان تاکید گردید .

سیدی آبادی رئیس زندان شیروان در این دیدار اظهار داشت : انجمن حمایت زندانیان  باید در حد بضاعت و امکانات موجود مشکلات مادی و معنوی خانواده نیازمند مددجویان را برطرف سازد.

رئیس زندان شیروان خاطر نشان ساخت : باید یکی از برنامه های مددکاران اجتماعی زندان و انجمن این باشد که به  تمامی خانواده‌های تحت پوشش سرکشی نمایند و همه این خانواده‌ها در تیررس انجمن حمایت زندانیان باشند تا بتوانیم آلام انها را کاهش دهیم.

صفایی مدیر عامل انجمن حمایت زندانیان شیروان نیز در این دیدار با بیان اینکه انجمن حمایت از زندانیان نیاز به کمک‌های مردمی و مشارکت خیرین برای رفع نیاز خانواده‌های زندانیان دارد ، خواستار تداوم کمک‌های نیکوکاران در طول سال شد.