تاکید بر حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسانی مددجویان در بازدید مدیرکل زندانهای خراسان شمالی از زندان اسفراین

مدیرکل زندانهای خراسان شمالی به همراه برخی از رؤسای ادارات ستادی در زندان اسفراین حضور یافت و ضمن دیدار چهره به چهره با مددجویان مشکلات آنان را از نزدیک مورد رسیدگی قرار داد .

درجریان این بازدید که بیش از ۲ ساعت به طول انجامید،مدیرکل زندانهای خراسان شمالی ضمن مشاهده حضوری ومطلع شدن از شیوه ارائه خدمات دهی به مددجویان درخواستهای آنان را بررسی و دستورات لازم را در جهت رفع مشکلات آنان صادر نمود .

محمدی در این بازدید توجه به حقوق شهروندی و کرامت انسانی مددجویان را ضروری دانست و بیان داشت: حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسانی مددجویان یکی از سیاست های مهم زندانبانی اسلامی می باشد که در زندانهای استان همواره از سوی مسئولین مراکز اصلاحی و تربیتی مورد توجه قرار می گیرد.

مدیر کل زندانهای خراسان شمالی گفت : برنامه هایی که در جهت غنی سازی اوقات فراغت زندانیان درزندانهای استان در حوزه های فرهنگی،  اشتغال ، حرفه آموزی و حمایتی اجراء می گردد با هدف  آماده سازی برای بازگشت به جامعه و پیشگیری مجدد از وقوع جرم است ، و در بخش اشتغال و حرفه آموزی نیز بدنبال این هستیم تا زندانیان در ایام حبس حرفه های  مناسبی را یاد  بگیرند و از طریق اشتغال  بتوانند مایحتاج خود و خانواده را تامین نمایند.

گفتنی است سید آبادی رئیس زندان اسفراین در این بازدید مدیر کل و بازدید کنندگان را همراهی نمود .