بیانیه راهبرد مشارکت

اداره کل زندانهای خراسان شمالیدرجهت رسیدن به اهداف سازمانی خود در حوزه های عملیاتی، نهایت سعی و تلاش خود را می نماید تا بتواند با ارائه خدمات بهتر رضایتمندی مراجعین را تامین نماید

لذا:

تمامی قوانین و مقررات از سمت سازمان زندانها به  این اداره کل ابلاغ می شود.

 در جهت خدمت رسانی بهتر ، رفع نواقص و دریافت نظرات کاربران ، امکان نظر سنجی در تارنما فراهم شده است.

دراین تارنما سعی شده است کلیه استاندارد های مورد نیاز اعم از کاربر پسند بودن، شفافیت، کیفیت خدمات تارنما، دسترس پذیری تارنما ، دسترس پذیری اطلاعات، بیانه حریم خصوصی و بیانیه سطح توافق خدمات ایجاد گردد.

 اصلاح و بهبود روشهای ارائه خدمات و اطلاع رسانی به مراجعین از طریق سایت ایجاد و همواره مدنظر مسئولین این سازمان بوده است.

 اهمیت به اطلاع رسانی و بروز رسانی اخبار، اطلاعیه ها و ….درسایت سازمان یکی از مهمترین اهداف این سازمان مطرح شده است.

دریافت و رسیدگی به شکایات، پیشنهادات و انتقادات مراجعین و پاسخگویی به آنها درسایت سازمان فراهم شده است.

شماره تماس با اداره کل زندانهای خراسان شمالی : ۳۲۷۴۰۱۳۴-۰۵۸

روابط عمومی اداره کل زندانهای خراسان شمالی