به همت معتمدین محلی و مسؤلین در زندان شهرستان شیروان محقق گردید:نجات دوقاتل از قصاص نفس در پای چوبه دار

بنابر احکام صادر شده از سوی محاکم قضایی و تأیید این احکام و طی فرایند قانونی و مقرراتی خاص، دو قاتل محبوس در زندان شهرستان شیروان که بیش از پنج سال در انتظار کیفر اقدام خود بودند حکم قصاص نفس آنها تآیید و در مرحله اجرا قرار گرفت.

نجات دوقاتل از قصاص نفس در پای چوبه دار

تشریفات اجرای حکم قصاص در سحرگاهان روز چهارشنبه انجام گرفت و دو محکوم مرتکب قتل عمد محکوم شده به قصاص نفس مضطرب و آشفته در برابر اولیاء دم و مسؤلین قانونی حاضر در محل اجرای حکم قرار گرفتند.

پس از قرائت حکم قضایی معتمدین،مسؤلین و مددکاران اجتماعی زندان آخرین تلاش های خود را جهت أخذ رضایت از شکات انجام دادند و با انجام مذاکراتی حرفه ای و خیر خواهانه نهایتاً در کمال متانت و بزرگواری خانواده یکی از مقتولین از حق طبیعی خود (اجرای حکم قصاص) گذشت نمود تا باردیگر در آستانه هفته کرامت،شهد شیرین گذشت بر تلخی انتقام چیره شود .

دیگر خانواده مقتول نیز که عزم خود را بر اجرای حکم قصاص جزم نموده بودند تحت تأثیر نصایح و در خواست معتمدین و مسؤلین زندان قرار گرفتند و ضمن اعلام رضایت غیر قطعی تصمیم بر اجرا یا عدم اجرای حکم را به دو ماه دیگر موکول نمودند.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*