به منظور اجراي برنامه های اصلاحي و تربيتي ، حفظ حقوق شهروندی و كرامت زندانيان صورت گرفت : جلسه شورای طبقه بندی در زندان بجنورد

حاتمی رئیس زندان بجنورد از برگزاری شورای طبقه بندی زندانیان این زندان با حضور حاجی حسن پور قاضی جدید ناظر زندان خبر داد .

رئیس زندان بجنورد توجه به مشکلات زندانیان ورفع آن را از اولویت برنامه های شورا برشمرد و تصریح کرد : حضور مستمر قضات در بین مددجویان باعث حذف فاصله بین زندانی و مسئولین قضایی شده و قاضی پرونده می تواند مستقیما در حل و فصل مشکلات زندانی ورود کرده و موجبات آزادی یا اعطای سایر تسهیلات قانونی برای مددجو را فراهم سازد.

گفتنی است در جلسه شورای طبقه بندی زندان شهرستان بجنورد که با حضورقاضی ناظر و دیگر اعضا برگزار شد پرونده تعدادی از زندانیان واجد شرایط برای استفاده از امتیازات قانونی در حضور خود مددجو مورد بررسی قرار گرفت و تک تک زندانیان درخواست و مشکلات خود را با مسئولین قضایی شهرستان در میان نهاده و از راهنمایی های آنان بهره مند شدند.

شایان ذکر است قاضی ناظر زندان بجنورد پس از جلسه شورای طبقه بندی از قسمتهای مختلف زندان از جمله کتابخانه و سالن ورزشی بازدید کرد .