برگزاری دعای پر فیض عرفه و اقامه نماز عید سعید قربان درزندان اسفراین

دعای روز عرفه و اقامه نماز عید سعید قربان در زندان اسفراین با حضور پرشور مددجویان این زندان برگزار گردید .

رضایی سرپرست اداره زندان اسفراین با اشاره به اهمیت و نقش سیره ائمه و تعالیم اسلامی در زندگی ، ترویج فرهنگ اسلامی و سیره ائمه را از اولویتهای سازمان زندانها دانست و اظهار نمود : شرکت مددجویان در مراسم پرخیر و برکت  دعای عرفه و نماز پرفضیلت عید سعید قربان و عید بندگی تاثیر بسزایی در تزکیه نفس آنها داشته و این موضوع می تواند زمینه های بازگشت سعادتمندانه آنها را به زندگی و جامعه فراهم نماید .

وی اظهار داشت : یکی از دلایل ارتکاب بزه در جامعه عدم کنترل انسان بر خواسته های نفسانی می باشد که انسان با تزکیه نفس می تواند در مقابل مشکلات صبر و استقامت نماید و کاهش ارتکاب بزهکاری از نتایج این موضوع خواهد بود.