برگزاری جلسه هیئت بازرسی وضعیت قضایی زندانیان خراسان شمالی با هدف کاهش جمعیت کیفری

در راستای اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش هدفمند جمعیت کیفری هیئت بازرسی وضعیت قضایی زندانیان استان خراسان شمالی در سالن جلسات اداره کل زندان های استان تشکیل جلسه داد .

در این نشست که با پیشنهاد مدیرکل زندانهای استان به میزبانی این اداره کل ، با حضور معاونین قضایی و معاونت دادستان مرکز استان تشکیل شد، آمار جمعیت کیفری زندانیان در شاخص های مختلف بصورت علمی و کارشناسی ارائه و پیرامون وضعیت زندانیان تحت قرار و بازداشتی و نیز بر اساس میزان ماندگاری و رویکردهای پیشگیری از ورود بی رویه زندانیان به زندان و ماندگاری غیر الزامی آنان در زندانها خصوصا در حوزه جرائم خرد، غیر مهم و غیر عمد بحث و تبادل نظر شد.

محمدی مدیر کل زندان های خراسان شمالی در این نشست ضمن تقدیر و تشکر از تعامل ، همکاری و عملکرد مطلوب دستگاه قضایی استان به جهت اهتمام در امر کاهش جمعیت کیفری اظهار داشت: بازدید منظم قضات از زندان ها روند خوبی داشته است . وی تصریح کرد : بر اساس سیاستهای ترسیمی آیت الله دکتر رئیسی ریاست معزز قوه قضائیه ، می بایست از تأسیسات کیفری و حقوقی  برای هدفمند نمودن میزان استفاده از مجازات زندان و کاهش هدفمند جمعیت کیفری استفاده حداکثری بعمل آید.

محمدی همچنین در خاتمه این نشست  اظهار داشت: افزایش چشمگیر تعداد مددجویان در مجتمع های اشتغال و حرفه آموزی استان، نتیجه حسن اعتماد مثبت دستگاه قضایی نسبت به زندانها و چشم اندازاداره کل زندانهای استان در جهت اشتغال پایداربرای زندانیان و خانواده آنان  است . پایان خبر / م