برگزاری اردوی فرهنگی ورزشی ویژه کارکنان زندان اسفراین

در راستای اجرای برنامه های مدون فرهنگی ورزشی سال ۹۸ اردوی یک روزه با هدف ارتقاء سلامت عمومی و افزایش آمادگی جسمانی با حضور تعدادی از کارکنان ، مسئول فرهنگی و فرمانده یگان زندان اسفراین در ارتفاعات منطقه اسدلی با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی ورزشی  برگزار گردید .

رئیس اداره زندان اسفراین  با اشاره به اهداف برگزاری این اردو گفت: با برگزاری چنین اردوهایی روحیه وتوان کارکنان در مقابل کار بسیار سخت و طاقت فرسای زندان نسبتاً تقویت می شود .

وی افزود : اجرای این قبیل برنامه ها با توجه به شرایط کاری در زندان، باعث افزایش روحیه خدمتی و شادابی آنان خواهد شد و نقش مهمی در اثر بخشی وکارایی آنان خواهد داشت.