برگزاری اردوی فرهنگی، تفریحی و ورزشی کارکنان و سربازان کانون اصلاح و تربیت بجنورد در راستای برنامه های کاهش آسیب

رئیس کانون اصلاح و تربیت بجنورد از برگزاری اردوی یک روزه فرهنگی، تفریحی و ورزشی ویژه کارکنان و سربازان خبر داد.

با هدف ارتقاء روحیه خدمتی، جمعی از کارکنان و سربازان وظیفه کانون اصلاح و تربیت بجنورد به اردوی فرهنگی، تفریحی و ورزشی در بش قارداش اعزام شدند.

سجادی رئیس کانون اصلاح و تربیت بجنورد با بیان اینکه تلاش داریم برای سربازان وظیفه محیطی سالم و با نشاط فراهم کنیم عنوان داشت: از این طریق ضمن کمک به کاهش آسیب‌های احتمالی، شاهد ارتقای روحیه خدمتی سربازان و کارکنان خواهیم بود.

سجادی در پایان با اشاره به اجرای برنامه‌های متنوع در این اردو تصریح کرد: در این اردوها سعی می شود علاوه بر توجه به جنبه های تفریحی به مسائل عقیدتی و فرهنگی نیز پرداخته و آموزش داده شود .

قابل ذکر است که اردوهای تفریحی سربازان و پرسنل به صورت مستمر در فواصل زمانی معین از سوی واحد فرهنگی زندانهای استان انجام می شود.