با حضور رئیس کل دادگستری استان انجام شد : بررسی وضعیت محکومین و زندانیان تحت قرار در کمیته کاهش جمعیت کیفری زندان های خراسان شمالی

در جلسه کمیته کاهش جمعیت کیفری خراسان شمالی که با حضورحجت الإسلام والمسلمین جعفری،رئیس کل دادگستری استان ، محمدی مدیرکل زندان های استان و معاونین قضایی رئیس کل برگزار شد؛ طبق بررسی های انجام شده از طریق داده های آماری و آخرین اطلاعات تکمیلی، موجودی زندان ها و  عملکرد کمی و کیفی مدیران قضایی و حسب مورد شعب و محاکم درباره اعمال مدیریت و نظارت های سازنده برای ساماندهی وضعیت  محکومین و متهمین تحت قرار مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه همچنین درباره نحوه اتخاذ  تدابیر و اجرای راه کارهای مؤثر در کاهش جمعیت کیفری زندان ها و مجازات های جایگزین حبس گفتگو و تبادل نظر صورت گرفت.

همچنین مقرر گردید در بعد پیشگیرانه تلاش شود طبق مقررات و قوانین ، حتی الإمکان  از ورود افراد واجد شرایطی  که می توانند با اعمال مجازات های جایگزین حبس  به زندان معرفی نشوند ؛ جلوگیری گردد و بعلاوه در راستای اجرای سیاست های حبس زدایی، برنامه های آموزشی و جلسات توجیهی با مدیران قضایی و قضات رسیدگی کننده برگزار شود  و همچنین بازدیدهای میدانی از شعب و محاکم به طور جدی در دستور کار قرار گیرد و مدیران قضایی نیز با ایفای نقش محوری، نظارت های خود را در راستای سیاست های کلان قوه قضائیه در حوزه کاهش جمعیت کیفری زندان ها بر زیرمجموعه های تحت مدیریت خود  بیش از پیش ارتقاء بخشیده و تقویت نمایند تا با ساماندهی وضعیت موجود جمعیت کیفری زندان ها تا قبل از پایان سال جاری  بنحو  محسوس و قابل توجه نسبت به  سنوات ماضیه کاهش یابد.پایان خبر / م .