با حضور دادیار اجرای احکام دادسرای نظامی استان انجام شد : تقدیر از مددجویان برتر مسابقات فرهنگی بند نظامیان زندان بجنورد

الهی منش دادیار اجرای احکام دادسرای نظامی استان به منظور تقدیر از فعالان فرهنگی  بند نظامی در مراسمی که به همین منظور در زندان بجنورد برگزار شد شرکت نمود .

الهی منش در این مراسم با تشکر از فعالیت های فرهنگی در این مجموعه ، مددجویان اندرزگاه نظامی را به رعایت نظم و انضباط و قوانین و مقررات توصیه و به شرکت در فعالیتها و بهره مندی از برنامه های مذهبی قرآن و نماز تاکید نمود.

شایان ذکر است حاتمی رئیس زندان بجنورد نیز که در این مراسم حضور داشت ، تعامل سازنده همسو و هماهنگ بین زندان و دادسرا ها  در زندان را موجب تسریع در روند رسیدگی به پرونده های قضایی  زندانیان دانست و گفت: حضور موثر مسئولین قضایی در زندان و دیدار با زندانیان به برطرف نمودن دغدغه های قضائی آنان و برخورداریشان از تسهیلات قضائی وفق قانون کمک شایانی دارد . پایان خبر / م