با تلاش مسئولین و واحد مددکاری زندان اسفراین زمینه آزادی مددجوی محکوم به ۱۵ سال حبس فراهم شد

رمضانعلی سیدآبادی رئیس زندان شهرستان اسفراین از فراهم شدن زمینه آزادی مددجوی محکوم به پانزده سال حبس به جرم مشارکت در ارتکاب قتل عمدی با اخذ رضایت و گذشت شکات در زندان اسفراین خبر داد.

سیدآبادی در تشریح جزئیات این خبر گفت: زندانی ع . م که از بهمن سال ۹۳ به جرم معاونت در قتل عمد در زندان به سر می برد با پیگیری ها و مذاکرات متعدد صورت گرفته توسط شورای حل اختلاف مستقر در زندان و مددکاران اجتماعی زندان اسفراین مورد بخشش اولیای دم قرارگرفت و با گذشت شاکی از حق خود زمینه آزادی وی از زندان فراهم شد .

سیدآبادی تصریح نمود پس از مذاکرات فراوان با شکات پرونده و بزرگواری و گذشت آنان و تأیید حسن اخلاق و رفتار مددجو در زمان تحمل حبس در خواست برخورداری وی از تسهیلات قضایی همچون تخفیف مجازات،تعلیق و عفو به مراجع قضایی ارسال گردید.