بازدید ۲۰ نفر از مدیران عامل شعب بانک های دولتی و غیر دولتی استان از مراکز اشتغال و حرفه آموزی زندان مرکزی خراسان شمالی

در بازدید ۲۰ نفر از مدیران عامل شعب بانک های دولتی و غیر دولتی استان از مجتمع و مراکز اشتغال و حرفه آموزی زندان بجنورد و مشاهده صنایع دستی زندانیان ، ثبت سفارش صنایع دستی مددجویان و عقد قرارداد با بنیاد تعاون زندانیان استان رقم خورد .

با هدف بررسی میزان همکاریها و چگونگی اعطای تسهیلات به مددجویان و خانواده های نیازمند آنان جلسه ای با حضور مدیران امور شعب بانک های دولتی و غیر دولتی استان به ریاست محمدی مدیر کل زندان های خراسان شمالی در محل سالن جلسات زندان بجنورد برگزار شد.

در این نشست مدیر کل زندان های استان بر همکاری بانک ها با انجمن حمایت زندانیان و ستاد دیه تاکید و اظهار داشت، بانکها در پرداخت تسهیلات به مددجویان و خانواده های نیازمند آنان که از سوی انجمن حمایت زندانیان  و ستاد دیه معرفی می گردند اقدام جدی تری داشته باشند .

محمدی با اشاره به آمار جرائم غیرعمد زندانهای استان از مدیران عامل بانکها خواست تا در اعطای تسهیلات به این دسته از زندانیان که کاهش آسیبهای اجتماعی را در پی دارد اهتمام جدی تری داشته باشند ، چرا که خانواده های زندانیان در غیاب سرپرست خود در معرض آسیب های اجتماعی قرار می گیرند.

شایان ذکر است در خاتمه این نشست مدیران امور شعب بانک های دولتی و غیر دولتی حاضر در این جلسه از مراکز اشتغال و حرفه آموزی زندان بجنورد بازدید و برخی ازمدیران عامل بانک ها ضمن عقد قرار داد با بنیاد تعاون زندانیان استان از تولیدات صنایع دستی مددجویان نیز ثبت سفارش نمودند . پایان خبر / م