بازدید همزمان ۱۶ نفر از مقامات قضایی اززندان مرکزی استان خراسان شمالی

در راستای بررسی پرونده ها و اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندانیان روحانی معاون دادستان ، حسن پورقاضی ناظر به اتفاق ۱۴ نفر از قضات دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد با حضور در زندان مرکزی استان به درخواست قضایی مددجویان این زندان رسیدگی نمودند .

حاتمی رئیس زندان بجنورد با اعلام این خبر تصریح کرد : با تدبیر دستگاه قضایی روند حضور مستمر قضات در بازدید از زندان رو به رشد بوده و این بازدیدها در کاهش جمعیت کیفری این زندان بسیار مؤثر بوده است .

رئیس زندان بجنورد افزود : با تاکید محمدی مدیر کل زندانهای استان قبل از حضور قضات در زندان مسئولین اجرای احکام و مددکاران با نشست اتاقی و دیدار چهره به چهره با مددجویان ضمن شناسایی و بررسی مشکلات آنان پس از حضور قضات در زندان ، آنان را به مسئولین قضایی معرفی تا به درخواست و مشکلات قضایی آنان رسیدگی گردد .

شایان ذکر است در این بازدید بیش از ۱۴۰ نفر از زندانیان مشکلات خود را مطرح و از سوی قضات رهنمودهای لازم صادر گردید .