بازدید معاون اداری و مالی زندانهای خراسان شمالی از زندان اسفراین

صابری معاون اداری و مالی اداره کل زندانهای خراسان شمالی در معیت رئیس اداره فنی و عمرانی زندانهای استان از کلیه اماکن مختلف زندان اسفراین بازدید کرد .

حجت الاسلام رضایی سرپرست اداره زندان که در این بازدید معاون اداری و مالی اداره کل زندانهای خراسان شمالی را همراهی می نمود مشکل اصلی زندان اسفراین را کمبود فضای اشتغال و فرهنگی دانست و ابراز امید واری نمود با اتمام پروژه کارگاههای اشتغال و حرفه آموزی این مشکلات مرتفع گردد .

معاون اداری و مالی زندانهای خراسان شمالی در این بازدید ضمن دیدار چهره به چهره با مددجویان تصریح کرد : باید با ایده های نو و جدید تلاش شود تا برنامه های اصلاحی و تربیتی بیشترین بازخورد را داشته باشد .

شایان ذکر است پیگیری روند پیشرفت فیزیکی پروژه عمرانی کارگاههای اشتغال زندان اسفراین از اهداف بازدید معاون اداری و مالی زندانهای خراسان شمالی در این بازدید بود .