بازدید مدیر کل زندانهای خراسان شمالی به صورت سرزده و غیر مترقبه روز آدینه از اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی شیروان

به منظور نظارت بر وضعیت امنیتی وحفاظتی زندانهای استان محمدی مدیر کل زندانهای خراسان شمالی در روز جمعه و به صورت غیر مترقبه از زندان شهرستان شیروان بازدید نمود.

مدیرکل زندانهای خراسان شمالی در این بازدید سرزده از اردوگاه ، ضمن دیدار چهره به چهره با تمامی مددجویان و رسیدگی به مشکلات آنان، از قسمت های مختلف این مجموعه نیز بازدید و روند اجرای فعالیت های اصلاحی و تربیتی در این مرکز را مورد ارزیابی قرار داد.

وی همچنن بازدید از بخش های تامینی و مرفوک و بررسی هوشیاری کارکنان و اعمال فرایندهای هوشمندانه آنان در ایام تعطیل بویژه ساعات شب را از جمله اهداف این بازدید پیش بینی نشده بیان کرد و از استمرار آن خبر داد.

محمدی در خاتمه این بازدید توجه به حقوق شهروندی و کرامت انسانی مددجویان را ضروری دانست و بیان داشت: حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسانی مددجویان یکی از سیاست های مهم زندانبانی اسلامی می باشد که در زندانهای خراسان شمالی همواره از سوی مسئولین مراکز اصلاحی و تربیتی مورد توجه قرار می گیرد.