بازدید سرزده مدیر کل زندانهای خراسان شمالی از کانون اصلاح وتربیت بجنورد

محمدی مدیر کل زندانهای استان بطور سرزده در اول وقت اداری از کانون اصلاح و تربیت بجنورد بازدید و در دیداری چهره به چهره با تمامی مددجویان کانون اصلاح وتربیت ملاقات وگفتگو نمود.

وی خطاب به مددجویان کانون اصلاح وتربیت بجنوردگفت :شما مددجویان که دوران نوجوانی وجوانی خود را سپری می نمایید باید سعی وتلاش نمایید که با فراگیری آموزش مهارتهای اساسی زندگی وآموزه های دینی شرایط بازگشت مجدد خود به جامعه وخانواده رافراهم نمایید.

 در این بازدید گروه سرود ولایت کانون اصلاح وتربیت اقدام به اجرای سرودی با عنوان (یاردبستانی من )نمودند و در پایان مدیرکل زندانهای استان با اهداء جوایز به تمامی مددجویان ازآنها تقدیرنمود.

سجادی رئیس کانون اصلاح و تربیت بجنورد که مدیر کل زندانهای استان را دراین بازدید همراهی می نمود طی گزارشی از فعالیتهای اصلاحی وتربیتی اظهارداشت :  تمامی مددجویان این کانون علاوه  بر فعالیتهای متنوع فرهنگی ، فنی و حرفه ای و….درحال حفظ سورقرآن (طرح حاج کاظم ساروقی )می باشند که توفیقات خوبی دراین خصوص بعمل آمده است.