بازدید سرزده مدیرکل زندان های استان خراسان شمالی از زندان شیروان

 محمدی مدیر کل زندان های استان به صورت سرزده از زندان شیروان بازدید نمود .

به منظور بررسی وضعیت امنیتی و سنجش سطح هوشیاری نیروهای زندان شیروان ، مدیر کل زندان های خراسان شمالی به اتفاق رؤسای ادارات حفاظت و اطلاعات ، بازرسی و فرمانده یگان حفاظت اداره کل بدون اطلاع قبلی در زندان شیروان حضور یافتند و حوزه های مختلف تامینی و تربیتی را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند.

محمدی ضمن بازدید از بخش های مختلف این مجموعه برای عرض حضوری با زندانیان در اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی نیز حضور یافت و به صورت چهره به چهره با زندانیان دیدار و گفتگو نمود.

در این بازدید که حدود ۳ ساعت به طول انجامید ، مدیرکل زندان های خراسان شمالی درخواستهای مددجویان را مورد رسیدگی قرار داد و دستور لازم را برای رفع مشکلات آن ها ارائه نمود .

مدیرکل زندان های استان خراسان شمالی در ادامه این بازدید در جمع مسئولین این زندان بر رعایت حقوق شهروندی و ارتقاء خدمات زندانبانی تاکید کرد وگفت: آموزش های فرهنگی و قرآنی را هم تقویت و  هم به شکلی هدفمند برنامه ریزی کنید تا  زمینه برای اصلاح و تربیت و بازگشت مددجویان به جامعه فراهم گردد.

شایان ذکر است سید آبادی رئیس زندان در این بازدید مدیرکل و هیئت همراه را در بازدید از قسمتهای مختلف زندان شیروان از جمله اجرای احکام همراهی نمود . پایان خبر / م