بازدید رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان خراسان شمالی و هیئت همراه از بند نظامیان زندان مرکزی بجنورد در گرامیداشت هفته قوه قضائیه

ناصری رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان به اتفاق هیئت همراه از بند نظامیان زندان بجنورد بازدید کرد .

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان طی سخنانی در دفتر رئیس زندان بجنورد ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه اظهار داشت : تعامل  وهمکاری سازنده وبسیار مطلوبی بین سازمان زندانها وسازمان قضائی نیروهای مسلح حاکم است .

در این بازدید حاتمی رئیس زندان بجنورد گزارشی از اجرای برنامه های فرهنگی وتربیتی ، ورزشی، حمایتی و مشاوره ای زندان برای زندانیان بند نظام ارائه نمود و طی سخنانی اظهار داشت : بازدید قضات و مسئولین قضائی از زندان و دیداربا مددجویان تاثیر بسزایی در آرامش روحی مددجویان و رفع مشکلات قضائی آنان دارد.

شایان ذکر است در این بازدید تمامی مددجویان بند نظام مشکلات قضایی خود را در دیدار چهره به چهره با رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان مطرح و رهنمودهای لازم ارائه گردید .