بازدید دادستان دادسرای عمومی و انقلاب و مدیر کل زندانهای خراسان شمالی از زندان مرکز استان در گرامیداشت هفته دفاع مقدس

دادستان دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی در رأس هیئتی در معیت محمدی مدیر کل زندانهای خراسان شمالی با حضور در زندان بجنورد به درخواست قضایی مددجویان بند سلامت ۲ و بند نسوان رسیدگی نمودند .

این هیئت قضائی که متشکل از قضات زن  و مرد دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد بود در بدو ورود با اقدامات و فعالیتهای فرهنگی و تربیتی انجام شده در جهت اصلاح و تربیت مددجویان آشنا شدند.

مدیر کل زندانهای خراسان شمالی در جمع قضات با عرض خیر مقدم و تبریک هقته دفاع مقدس و یادآوری رشادت ها و جانفشانی رزمندگان اسلام در طول ۸ سال دفاع مقدس از تعامل خوب و سازنده مسئولین قضائی شهرستان ها با زندان قدردانی نموده و حضور رئیس کل ، دادستان و قضات در زندانها را مهم و حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: حضور مسئولین قضایی در جمع مددجویان علاوه بر  کاهش اطاله دادرسی باعث آشنایی بیشتر قضات با مشکلات قضایی ودلگرمی مددجویان شده و از فشارهای روحی و روانی ناشی از حبس آنان را کاهش می دهد.

در این بازدید مسلم محمد یاران دادستان دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد ، محمدی مدیر کل زندانهای استان و حسن پور قاضی ناظر زندان بجنورد با حضور در جمع خانواده زندانیان تلاش نمودند تا زمینه رضایت یکی از محکومین را که شاکی وی نیز جهت ملاقات در زندان حضور داشت فراهم نمایند .

گفتنی است هیات قضایی با حضور در جمع مددجویان حوزه  قضایی خود دیدار چهره به چهره داشته و پس از استماع عرایض و مسائل مربوطه  توسط آنان، به درخواستهای قضایی مددجویان رسیدگی و رهنمودهای لازم را برای رفع آنها ارائه نمودند.