بازدید دادستان دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی از زندان بجنورد

ایلالی دادستان مرکز استان خراسان شمالی در راستای برنامه های کاهش جمعیت کیفری در معیت زیبایی رئیس اداره حفاظت و اطلاعات زندان های استان از زندان بجنورد بازدید نمود .

در این بازدید ضمن ارائه معاضدت های قضایی درخواست ها، مسائل و مشکلات زندانیان مورد بررسی قرار گرفت و دستورات مقتضی در راستای انجام دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری ریاست قوه قضاییه صادر و بر پیگیری و حل در خواست های زندانیان تا حصول نتیجه نهایی تاکید شد. پایان خبر / م