بازدید بیش از ۸۵ مورد از مقامات قضایی استان از زندان های خراسان شمالی در ایام ا… مبارک فجر

همزمان با ایام گرامیداشت دهه مبارک فجر بیش از ۸۵ مورد از مسئولین و مقامات قضایی استان با حضور در زندان های بجنورد ، شیروان ، اسفراین و کانون اصلاح و تربیت بجنورد ضمن دیدار با مددجویان به مشکلات قضایی آنان نیز رسیدگی نمودند .

اعطاء تسهیلات قضایی از جمله بند باز ، پایان حبس ، تعلیق ، مرخصی پایان حبس ، آزادی مشروط ، تخفیف مجازات ، بررسی وضعیت محکومین و متهمین ، تعویق اجرای مجازات ، بررسی وضعیت مددجویان بند نسوان واعطاء مرخصی ۱۵ روزه ویژه ایام مبارک فجر به مددجویان واجد شرایط سطح زندان های استان از جمله نتایج حاصله از بازدید مسئولین قضایی از این مراکز بود . پایان خبر / م