بازدیددادستان مرکز استان خراسان شمالی از زندان اسفراین

دادستان دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی به جهت رسیدگی به مشکلات زندانیان و عرض حضوری وارد زندان اسفراین شد و به مدت یک ساعت ضمن دیدار و گفتگو با آنان به مشکلات قضایی و حقوقی آنها رسیدگی نمود.

در این بازدید که کریمی دادستان عمومی و انقلاب اسفراین دادستان مرکز استان را همراهی می نمود محمد یاران کاهش جمعیت کیفری زندان ها را از سیاست های قوه قضاییه دانست ودر جمع زندانیان اظهار داشت :  افرادی که در طول دوران تحمل مجازات، اصلاح و از گذشته خویش پشیمان شوند مورد رأفت اسلامی قرار می گیرند و به آنان تسهیلات قضایی همچون؛ تعلیق مجازات ، آزادی مشروط ، نیمه باز و مرخصی اعطاء می شود.

 رضایی سرپرست زندان اسفراین نیز که بازدید کنندگان را همراهی می نمود گزارشی از برنامه های فرهنگی و اشتغال زندان اسفراین را ارائه نمود و اظهار داشت : بازدید قضات و مقامات قضائی از زندان تاثیر بسزایی در آرامش روحی و تخلیه روانی نادمین دارد.

گفتنی است پیگیری میدانی پرونده ها، تسریع و تسهیل در رسیدگی به درخواست مددجویان ازجمله اقدامات صورت گرفته در این بازدید بود .