(( اطلاعیه شماره۳ آزمون دعوت به همکاری ))

تغییر زمان برگزاری آزمون

         بدینوسیله به اطلاع داوطلبان آزمون آگهی دعوت به همکاری به صورت قرارداد انجام کار معین برای بکارگیری در ادارات کل زندان‌های استان تهران و خراسان شمالی می رساند                          با توجه به شیوع ویروس کرونا و به منظور حفظ سلامت داوطلبان محترم ، آزمون در تاریخ اعلام شده برگزار نمی گردد. ضمناً زمان دقیق برگزاری آزمون متعاقباً از طریق سایت ادارات کل مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد.

اداره کل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان زندان‌ها ی کشور ـ  اداره کل زندان‌های استان خراسان شمالی