ارائه خدمات گروه های جهادی درزندان های استان خراسان شمالی

ارائه خدمات پزشکی ، دندان پزشکی ، معاضدتهای قضایی ، مشاوره و مددکاری تو سط گروه های جهادی به زندانیان و خانواده زندانیان استان خراسان شمالی .

گروه های جهادی استان  با حضور در زندان های خراسان شمالی خدمات پزشکی ، دندان پزشکی ، معاضدتهای قضایی ، مشاوره و مددکاری رایگان به زندانیان و خانواده آنان ارائه نمودند .

مجتبی محمدی مدیر کل زندان های خراسان شمالی با ابراز خرسندی وتقدیر و تشکر از این اقدام خدا پسندانه این حرکت را نمونه ای از فعالیت های خیر خواهانه جامعه خیرین و نیکو کاران دانست و خاطر نشان ساخت : با آغاز دور جدید مدیریتی در سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور این حرکت در سطح زندان های استان آغاز و در حال توسعه یافتن است .پایان خبر / م