احداث بازداشتگاه موقت برای متهمین در مرکز استان با نظارت اداره کل زندانهای خراسان شمالی

در جلسه ای که در دفتر ولی الله حیاتی معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان شمالی با حضورسردار مظاهری فرماندهی انتظامی استان ، مهرپرور بازرس کل استان ، محمدی مدیر کل زندانهای استان و  برخی دیگر از مسئولین برگزار شد مقدمات احداث بازداشتگاه نیروی انتظامی با نظارت اداره کل زندانهای خراسان شمالی فراهم گردید .

بر اساس آئین نامه اجرایی نحوه ایجاد ، اداره و نظارت بر بازداشتگاههای انتظامی ، و بنا به درخواست فرماندهی انتظامی استان مقرر گردید بازداشتگاه انتظامی در مرکز استان پس از سیر مراحل قانونی و اداری با نظارت اداره کل زندانهای خراسان شمالی احداث گردد .