آیین افتتاح پروژه های عمرانی زندانهای استان خراسان شمالی (گزارش تصویری ۱)

آیین افتتاح پروژه های عمرانی زندانهای استان خراسان شمالی با حضور ارزشمند جناب آقای دکترجهانگیرریاست محترم سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور