مدیر کل اقدامات تأمینی سازمان زندانها در نشست هم اندیشی

مدیر کل اقدامات تأمینی سازمان زندانها در نشست هم اندیشی مدیران عامل انجمن های حمایت، مددکاران اجتماعی و کارشناسان اشتغال و حرفه آموزی زندانهای خراسان شمالی:پروسه اشتغال و توانمند سازی مددجویان باید برمبنای آموزش،مشاوره شغلی و تسهیلات متناسب انجام پذیرد

در نشست هم اندیشی مدیران عامل انجمن های حمایت، رؤسای زندانها،مددکاران اجتماعی و کارشناسان حرفه ...

ادامه مطلب »
نشست هم انديشي  با معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

مدیر کل زندانهای خراسان شمالی در نشست هم انديشي با معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان : برنامه ریزی واهتمام ویژه در اجرای دقیق شاخص های ارزیابی عمومی و اختصاصی

به منظورتحليل نتايج شاخص هاي عمومي و اختصاصي ارزيابي عملكرد استانداری استان خراسان شمالی و ...

ادامه مطلب »
معاون قضائی دادگستری خراسان شمالی در بازدید از زندان بجنورد

مدیر کل زندانهای خراسان شمالی درنشستی با معاون قضائی و دبیرکارگروه کاهش جمعیت کیفری:تأکید بر تدوام اجرای راهکارهای سازنده به منظور کاهش جمعیت کیفری زندانها

امیر رضا حاجی غلامی معاون قضائی دادگستری خراسان شمالی و دبیر کارگروه کاهش جمعیت کیفری ...

ادامه مطلب »

Recent Posts