در راستای برنامه های حبس زدایی و اجرای«دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» صورت گرفت :بازدید رئیس دادگستری و دادستان شهرستان مانه و سملقان از زندان مرکزی خراسان شمالی

در راستای ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان و بررسی پرونده قضایی زندانیان شفیعی رئیس دادگستری ...

ادامه مطلب »

Recent Posts