اخبار کوتاه

مدیر کل زندانهای خراسان شمالی

جلسه شورای اداری وبرنامه ریزی زندانهای خراسان شمالی و تأکید بر اجرای دستورالعمل های سازمانی در راستای استقرار امنیت پایدارو ارائه خدمات مطلوب وهدفمند به مددجویان

در آخرین جلسه شورای اداری وبرنامه ریزی زندانهای خراسان شمالی در سال ۹۵ که به ...

ادامه مطلب »

Recent Posts