فرماندهی نیروی انتظامی استان در دیدار با مدیر کل زندانها ی خراسان شمالی

فرماندهی نیروی انتظامی استان در دیدار با مدیر کل زندانها ی خراسان شمالی: تعامل و همدلی بین نیروی انتظامی و اداره کل زندانها امنیت پایدار در استان را به همراه دارد

سردارعلیرضا مظاهری فرماندهی نیروی انتظامی استان خراسان شمالی با پژمان پروین مدیر کل زندانها واقدامات ...

ادامه مطلب »

Recent Posts