تقدیرمعاون سلامت،اصلاح و تربیت و رییس ستاد پیشگیری و کاهش آسیب رفتارهای پرخطر سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از مدیر کل زندانهای استان خراسان شمالی

در سومین جلسه ستاد پیشگیری و کاهش آسیب رفتارهای پرخطر زندانهای سراسر کشور که با ...

ادامه مطلب »

Recent Posts