معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان هادر آئین تکریم و معارفه مدیر کل زندانهای خراسان شمالی : شاخص زندان های خراسان شمالی از میانگین کشوری بالاتر است – زندان برای مجازات نیست بلکه مکانی برای تربیت انسان ها است

آئین تکریم و معارفه مدیر کل زندانهای خراسان شمالی با حضور قهرمانی معاون توسعه مدیریت ...

ادامه مطلب »

Recent Posts