مدیرکل اداره زندانهای خراسان شمالی در نشست مشترک با مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان

مدیرکل اداره زندانهای خراسان شمالی در نشست مشترک با مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان: با گسترش فعالیت های حرفه آموزی و اشتغال مسیر مساعدت به خانواده زندانیان را تغییر دهیم

پژمان پروین مدیر کل زندانهای خراسان شمالی به منظور گسترش فعالیت های حرفه آموزی و ...

ادامه مطلب »
مدیران کل اقدامات تأمینی و اشتغال و حرفه آموزی در بازدید از زندان شیروان

مدیران کل اقدامات تأمینی و اشتغال و حرفه آموزی در بازدید از زندان شیروان : تسریع در دست یابی به اهداف سازمانی با تغییرات سخت افزاری و نرم افزاری ایجاد شده در زندانج

حمید رضا علی اکبری مدیر کل اقدامات تأمینی به همراه سید عبدالله مرتضوی مدیر کل ...

ادامه مطلب »
43

مدیر ان کل اقدامات تأمینی و اشتغال و حرفه آموزی سازمان زندانها در بازدید از زندان بجنورد : فعالیتها و اقدامات اصلاحی و تربیتی صورت گرفته در زندان بجنورد نمونه بارز زندانبانی اسلامی است

علی اکبری مدیر کل اقدامات تأمینی به همراه مرتضوی مدیر کل اشتغال و حرفه آموزی ...

ادامه مطلب »
مدیر کل اقدامات تأمینی سازمان زندانها در نشست هم اندیشی

مدیر کل اقدامات تأمینی سازمان زندانها در نشست هم اندیشی مدیران عامل انجمن های حمایت، مددکاران اجتماعی و کارشناسان اشتغال و حرفه آموزی زندانهای خراسان شمالی:پروسه اشتغال و توانمند سازی مددجویان باید برمبنای آموزش،مشاوره شغلی و تسهیلات متناسب انجام پذیرد

در نشست هم اندیشی مدیران عامل انجمن های حمایت، رؤسای زندانها،مددکاران اجتماعی و کارشناسان حرفه ...

ادامه مطلب »

Recent Posts